فیلم آموزشی ریاضی پایه و پیشنیاز

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دانشجویانی که این دوره را خریداری کردن حتما از منوی “برنامه آموزشی” لینک گروه تلگرام را دریافت نمایند و در گروه عضو شوند.

اگر داوطلب کنکور ارشد و یا دکتری هستی برای اولین قدم باید پایه ریاضی را تقویت کنی و یا حتی اگر دانشگاه قبول شدی پایه ریاضی ضعیفی داری این ضعف باعث میشه ترم اول به مشکل بخوری.

خشت اول گر نهد معمار کج      تا ثریا میرود دیوار کج

پس یکبار برای همیشه مباحث ریاضی عمومی را حرفه‌ای و متفاوت یاد بگیر و جزو دانشجویان قوی باش این دوره 35 ساعته بدون محدودیت با هر پلیری اجرا میشه پس میتونی خیلی سریع مباحث زیر را یاد بگیری

جبر مقدماتی:
 • اتحادهای جبری
 • تجزیه عبارت‌های جبری
 • تجزیه کسرها
 • حل معادلات جبری و بحث در خصوص ریشه‌ها
تابع:
 • مفاهیم اولیه(تقارن،تناوب،تعامد و …)
 • آشنایی با توابع مقدماتی(خطی،نمایی،لگاریتمی،مثلثاتی و…)
 • آشنایی با توابع تعمیم یافته(ضربه،پله،دریکله،پواسن و …)
مشتق:
 • مفاهیم اولیه(تعریف و کاربرد)
 • مشتق توابع مقدماتی و تعمیم یافته
 • بسط مک لورن
 • مشتق انتگرال
 • معادله دیفرانسیلی و تفاضلی
انتگرال:
 • مفاهیم اولیه انتگرال( قضایای ساده و کاربردی)
 • روشهای مختلف محاسبه انتگرال
 • تاثیر توابع تعمیم یافته در محاسبه انتگرالها
مفاهیم اولیه سری‌ها:
 • مفاهیم اولیه(فرم دکارتی و نمایی)
 • اعمال حسابی در حوزه اعداد مختلط
جلسه 1 (اتحادهای جبری)
1
بخش 1 (نمایش رایگان)
01:57:06 ویدئو

2
بخش 2 (نمایش رایگان)
01:31:15 ویدئو

3
بخش 3 (نمایش رایگان)
01:09:09 ویدئو

جلسه 2 (تجزیه کسر و تابع جزء صحیح)
بخش ۱ جلسه 2
01:22:58 ویدئو

بخش 2 جلسه 2
01:25:38 ویدئو

بخش 3 جلسه 2
01:30:43 ویدئو

جلسه 3 (توابع)
بخش 1 جلسه 3
01:21:19 ویدئو

بخش 2 جلسه 3
01:23:44 ویدئو

بخش 3 جلسه 3
00:57:05 ویدئو

جلسه 4 (توابع)
بخش 1 جلسه 4
01:34:44 ویدئو

بخش 2 جلسه 4
01:30:23 ویدئو

بخش 3 جلسه 4
01:32:12 ویدئو

جلسه 5 (توابع)
بخش 1 جلسه 5
01:34:58 ویدئو

بخش 2 جلسه 5
01:27:26 ویدئو

بخش 3 جلسه 5
01:45:48 ویدئو

جلسه 6
بخش 1 جلسه 6
01:35:20 ویدئو

بخش 2 جلسه 6
01:33:46 ویدئو

بخش 3 جلسه 6
01:37:59 ویدئو

جلسه 7
بخش 1 جلسه 7
01:51:17 ویدئو

بخش 1 جلسه 7
01:24:27 ویدئو

جلسه ۸
بخش 1 جلسه 8
01:35:20 ویدئو

بخش 2 جلسه 8
01:33:46 ویدئو

بخش 3 جلسه 8
01:37:59 ویدئو

دوره های استاد