کلاس آنلاین ریاضی مهندسی ارشد و دکتری 1400

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

زمان شروع کلاس 25 آبان ساعت 19

زمان کل دوره : 45:25:00 + کارگاه جمع بندی و حل تست 18:30:00

ویژگی‌‌های کلاس آنلاین ریاضی مهندسی با تدریس استاد عباس شفیعی مدرس و مولف با تجربه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق:

  • بهترین پلتفرم برگزاری کلاس آنلاین در نتیجه فیلم ضبط شده کلاس با کیفیت خواهد بود.
  • امکان پرسش و پاسخ با استاد به صورت متنی و  صوتی.
  • با ثبت نام در دوره میتوانید از فیلم آفلاین ریاضی مهندسی نیز به صورت رایگان استفاده نمایید.
  • عدم نیاز به نوشتن جزوه ، ارائه جزوه PDF تدریس شده در کلاس به دانشجویان.
  • امکان دانلود فیلم ضبط شده کلاس آنلاین توسط دانشجویان دوره بعد از برگزاری کلاس.
مشاوره نحوه مطالعه مجوعه ریاضیات
لینک کلاس آنلاین (میهمان وارد شوید) برای جزئیات اینجا کلیک کنید
فایل

برای ورود به کلاس روی دکمه "دانلود" راست کلیک کنید و "'open in new window'' را بزنید و به صورت میهمان وارد شوید.

لینک گروه تلگرام
فایل

برای دریافت لینک گروه روی دکمه "دانلود" راست کلیک کنید و "'open in new window'' را بزنید گروه فقط مختص دانشجویان دوره میباشد.

لینک کارگاه آنلاین (میهمان وارد شوید) برای جزئیات اینجا کلیک کنید
فایل

برای ورود به کلاس روی دکمه "دانلود" راست کلیک کنید و "'open in new window'' را بزنید و به صورت میهمان وارد شوید.

فیلم های کلاس آنلاین
4

5
جلسه 1 کلاس آنلاین (نمایش رایگان)
1:29:39 ویدئو

6
بخش 1 جلسه 2 (نمایش رایگان)
01:30:54 ویدئو

7
بخش 2 جلسه 2 (نمایش رایگان)
00:56:05 ویدئو

بخش 1 جلسه 3
01:30:46 ویدئو

بخش 2 جلسه 3
01:11:36 ویدئو

بخش 1 جلسه 4 کلاس آنلاین
01:19:54 ویدئو

بخش 2 جلسه 4 کلاس آنلاین
01:01:06 ویدئو

جلسه 5 کلاس آنلاین
02:28:35 ویدئو

بخش 1 جلسه 6 کلاس آنلاین
01:31:52 ویدئو

بخش 2 جلسه 6 کلاس آنلاین
01:02:42 ویدئو

بخش 1 جلسه 7 کلاس آنلاین
01:32:51 ویدئو

بخش 2 جلسه 7 کلاس آنلاین
01:12:33 ویدئو

بخش 1 جلسه 8 کلاس آنلاین
01:38:02 ویدئو

بخش 2 جلسه 8 کلاس آنلاین
00:52:57 ویدئو

بخش 1 جلسه 9 کلاس آنلاین
01:37:40 ویدئو

بخش 2 جلسه 9 کلاس آنلاین
00:55:58 ویدئو

جلسه 10 کلاس آنلاین
02:17:38 ویدئو

ادامه کلاس آنلاین
بخش 1 جلسه 11 کلاس آنلاین
01:33:21 ویدئو

بخش 2 جلسه 11 کلاس آنلاین
00:55:25 ویدئو

بخش 1 جلسه 12 کلاس آنلاین
01:33:53 ویدئو

بخش 2 جلسه 12 کلاس آنلاین
01:00:23 ویدئو

بخش 1 جلسه 13 کلاس آنلاین
01:46:36 ویدئو

بخش 2 جلسه 13 کلاس آنلاین
00:59:09 ویدئو

بخش 1 جلسه 14 کلاس آنلاین
01:07:34 ویدئو

بخش 2 جلسه 14 کلاس آنلاین
00:34:59 ویدئو

بخش 3 جلسه 14 کلاس آنلاین
02:22:35 ویدئو

بخش 1 جلسه 15 کلاس آنلاین
01:24:28 ویدئو

بخش 2 جلسه 15 کلاس آنلاین
00:51:39 ویدئو

بخش 1 جلسه 16 کلاس آنلاین
01:22:49 ویدئو

بخش 2 جلسه 16 کلاس آنلاین
00:56:38 ویدئو

بخش 1 جلسه 17 کلاس آنلاین
01:56:37 ویدئو

بخش 2 جلسه 17 کلاس آنلاین
00:53:14 ویدئو

فیلم های مربوط بخه جمع بندی و نکته و تست
37
جلسه 1 کارگاه بخش 1 (نمایش رایگان)
02:12:47 ویدئو

جلسه 1 کارگاه بخش 2
01:29:05 ویدئو

01:29:17 ویدئو

جلسه 1 کارگاه بخش 3
02:04:12 ویدئو

جلسه 1 کارگاه بخش 4
01:55:36 ویدئو

جلسه 2 کارگاه بخش 1
01:59:41 ویدئو

جلسه 2 کارگاه بخش 2
01:47:31 ویدئو

جلسه 2 کارگاه بخش 3
02:20:05 ویدئو

جلسه 3 کارگاه بخش 1
01:41:12 ویدئو

جلسه 3 کارگاه بخش 2
01:32:35 ویدئو

ادامه کلاس آنلاین در سال 1400
بخش 1 جلسه 18 کلاس آنلاین
01:33:53 ویدئو

بخش 2 جلسه 18 کلاس آنلاین
00:51:23 ویدئو

جلسه 19 کلاس آنلاین
01:57:32 ویدئو

جلسه 20 کلاس آنلاین
02:19:28 ویدئو

جلسه 1 کلاس پیشبینی
02:02:38 ویدئو

جلسه 2 کلاس پیشبینی
02:12:32 ویدئو

جلسه 3 کلاس پیشبینی
02:13:58 ویدئو

جلسه 4 کلاس پیشبینی
00:55:50 ویدئو

جلسه 5 کلاس پیشبینی
01:58:55 ویدئو

جلسه 6 کلاس پیشبینی
01:42:37 ویدئو

جلسه 21 کلاس آنلاین
01:56:55 ویدئو

جلسه 22 کلاس آنلاین
02:05:16 ویدئو

جلسه 23 کلاس آنلاین
01:55:51 ویدئو

جلسه 24 کلاس آنلاین
01:46:21 ویدئو

جلسه 25 کلاس آنلاین
01:27:56 ویدئو

جلسه 26 کلاس آنلاین
01:29:00 ویدئو

جلسه 27 کلاس آنلاین
01:41:40 ویدئو

جلسه 28 کلاس آنلاین
01:04:28 ویدئو

جلسه 29 کلاس آنلاین
01:24:56 ویدئو

جلسه 30 کلاس آنلاین
00:49:46 ویدئو

دوره های استاد