کارگاه فشرده معادلات دیفرانسیل

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

کارگاه فشرده آنلاین معادلات دیفرانسیل ویژه کنکور ارشد رشته مهندسی برق

در این کارگاه یک روزه نکات در قالب تست آمورش داده شده و این دوره بسیار مناسب روزای پایانی قبل کنکور میباشد

1
بخش 1 (نمایش رایگان)
02:07:17 ویدئو

بخش 2
01:43:44 ویدئو

بخش 3
02:11:34 ویدئو

بخش 4
02:22:01 ویدئو

بخش 5
01:51:22 ویدئو

جزوه کارگاه معادلات
فایل

دوره های استاد