کارگاه فشرده سیگنالها و سیستمها

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

کارگاه فشرده آنلاین سیگنالها و سیستمها ویژه کنکور ارشد رشته مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر

علت طولانی بودن دوره بررسی تعداد تست زیاد میباشد.(تقریبا تمامی حالت های ممکن برای کنکور)

1
بخش 1 (نمایش رایگان)
01:50:18 ویدئو

2
بخش 2 (نمایش رایگان)
02:21:12 ویدئو

3
بخش 3 (نمایش رایگان)
01:51:31 ویدئو

بخش 4
02:01:26 ویدئو

بخش 5
01:59:51 ویدئو

بخش 6
02:11:37 ویدئو

جزوه کارگاه سیگنال
فایل

بخش 7
01:55:18 ویدئو

بخش 8
02:26:27 ویدئو

بخش 9
02:50:06 ویدئو

بخش 10
02:00:44 ویدئو

بخش 11
02:04:13 ویدئو

بخش 12
01:42:55 ویدئو

بخش 13
01:00:51 ویدئو

بخش 14
01:56:00 ویدئو

بخش 15
02:03:53 ویدئو

بخش 16
02:03:52 ویدئو

دوره های استاد