کارگاه فشرده ریاضی مهندسی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

کارگاه فشرده آنلاین ریاضی مهندسی ویژه کنکور ارشد رشته مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر

علت طولانی بودن دوره بررسی تعداد تست زیاد میباشد.(تقریبا تمامی حالت های ممکن برای کنکور)

1
بخش 1 (نمایش رایگان)
02:14:52 ویدئو

2
بخش 2 (نمایش رایگان)
02:18:55 ویدئو

بخش 3
01:48:51 ویدئو

بخش 4
01:31:39 ویدئو

بخش 5
01:58:56 ویدئو

بخش 6
02:49:05 ویدئو

جزوه کارگاه ریاضی مهندسی
فایل

بخش 7
01:49:57 ویدئو

بخش 8
02:09:06 ویدئو

بخش 9
01:54:09 ویدئو

بخش 10
02:10:28 ویدئو

بخش 11
02:27:01 ویدئو

دوره های استاد