کارگاه فشرده الکترومغناطیس

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

کارگاه فشرده آنلاین الکترومغناطیس ویژه کنکور ارشد رشته مهندسی برق

در این کارگاه یک روزه نکات در قالب تست آمورش داده شده و این دوره بسیار مناسب روزای پایانی قبل کنکور میباشد

1
بخش 1 (نمایش رایگان)
02:04:32 ویدئو

2
بخش 2 (نمایش رایگان)
02:18:15 ویدئو

بخش 3
02:08:55 ویدئو

بخش 4
02:33:06 ویدئو

بخش 5
02:28:08 ویدئو

بخش 6
02:06:57 ویدئو

جزوه کارگاه الکترومغناطیس
فایل

دوره های استاد