کارگاه فشرده آمار و احتمال

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

کارگاه فشرده آنلاین آمار و احتمال مهندسی ویژه کنکور ارشد رشته مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر

در این کارگاه یک روزه نکات در قالب تست آمورش داده شده و این دوره بسیار مناسب روزای پایانی قبل کنکور میباشد

1
بخش 1 (نمایش رایگان)
03:20:22 ویدئو

بخش 2
01:55:46 ویدئو

بخش 3
02:00:52 ویدئو

بخش 4
02:17:30 ویدئو

بخش 5
01:31:07 ویدئو

جزوه کارگاه آمار
فایل

دوره های استاد