ماشینهای الکتریکی 1

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

درس ماشین های الکتریکی برای دانشجویانی که میخواهند در مقطع کارشناسی ارشد قدرت یا کنترل و همچنین مکاترونیک ادامه تحصیل دهند اهمیت زیادی دارد. سوالات کنکور ارشد از دروس ماشین 1 و 2 مطرح میگردد که تعداد آن حدودا 10 سوال است. با توجه به ضریب بالای این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت با کسب درصد غیر اغراق آمیز حدود 60 تا 70 در این درس تاثیر زیادی در کاهش رتبه شما خواهد داشت.

در درس ماشین‌های الکتریکی 1 تقریبا چارچوب سوالات مشخص است و شامل مباحث مبانی ماشین های الکتریکی و ماشین DC است. با دسته بندی قالب ها میتوان به سادگی به سوالات پاسخ داد. با توجه به اینکه درس ماشین 1 فرمول های زیادی دارد و ممکن است حفظ و نوع استفاده از این فرمول ها برای دانشجویان سخت باشد, مخصوصا در بخش موتور و مولد های DC، در این فیلم آموزشی تلاش شده به جای حفط فرمول ها ، فرمول های اصلی با استفاده از شکل های مداری مربوط به هر مبحث استنباط شود و ما بقی فرمول ها از فرمول‌های اصلی استنتاج گردد, در حقیقت دانشجویان هیچ یک از فرمول ها رو حفظ نمیکنند بلکه به راحتی در چند ثانیه رابطه ها قابل بدست آوردن است.

در درس ماشین 1 سوالات مفهومی و تشریحی بیشتری نسبت به ماشین 2 مطرح میگردد لذا فهم دقیق ساختار عملکردی ماشین های DC اهمیت ویژه‌ای دارد. نکته آخر اینکه در فیلم آموزشی موجود هر مبحث به صورت یه قالب ارائه شده است که شما با دیدن سوال به راحتی تشخیص می دهید این سوال جزو کدام دسته دسته است و نیاز به چه نوع تحلیلی دارد و شیوه تحلیل سوالات گفته شده است.

پشتیبانی:

مهمترین ویزگی یک دوره آموزشی ارتباط دانشجو با استاد جهت هدایت و رفع اشکال درسی میباشد و این مهم به وسیله کلاس آنلاین و فضای مجازی تلگرام انجام خواهد شد.

فصل ۱ ماشین‌های الکتریکی ۱
1
بخش 1 فصل 1 (نمایش رایگان)
00:56:37 ویدئو

2
بخش 2 فصل 1 (نمایش رایگان)
01:04:56 ویدئو

3
بخش 3 فصل 1 (نمایش رایگان)
01:23:27 ویدئو

4
بخش 4 فصل 1 (نمایش رایگان)
01:06:38 ویدئو

5
بخش 5 فصل 1 (نمایش رایگان)
00:52:16 ویدئو

6
بخش 6 فصل ۱ (نمایش رایگان)
00:18:29 ویدئو

7
بخش 7 فصل ۱ (نمایش رایگان)
00:35:55 ویدئو

8
بخش 8 فصل ۱ (نمایش رایگان)
01:09:06 ویدئو

جزوه فصل 1
فایل

فصل 2
بخش 1 تا ۶ فصل ۲
فایل

بخش 7 تا 10 فصل ۲
فایل

جزوه فصل 2 به زودی لینک فعال میشود
فایل

فصل ۳
بخش 1 تا 4 فصل 3
فایل

بخش 5 تا 8 فصل 3
فایل

جزوه فصل 3
فایل

ادامه فصل 3 پارت 9 الی 28
فایل