فیلم نکته و تست ریاضیات مهندسی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در این فیلم و جزوه همراه آن تمامی نکات ریاضیات مهندسی تدریس شده ( لازم به ذکر است توضیحات و جزئیات فرمولها و جداول در فیلم مربوط به این جزوه بیان میشود )

پس از پایان هر مبحث تمامی تست های کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق از سال 67 تا 96 مربوط به آن مبحث  پاسخ داده میشود.

سبک نگارش این جزوه و شیوه تدریس به گونه ای است که باعث افزایش راندمان یادگیری خواهد شد.
توصیه میشود دانشجویان عزیزی که فرصت مشاهده فیلم اصلی ریاضی مهندسی را ندارند حتما از فیلم نکته و تست ریاضی مهندسی مربوط به این جزوه استفاده نمایند تا صرف زمان کم ( حدودا 25 ساعت درسنامه) بتوانند درصد ایده آلی در این درس کسب نمایند.
همچنین دانشجویانی که فیلم اصلی و یا کتاب ریاضی مهندسی ( سری طلایی برق ) تالیف دکتر شفیعی را مطالعه نموده اند میتوانند با مشاهد فیلم نکته و تست ریاضی مهندسی 25 ساعتی علاوه بر مرور سریع و جامع درس ریاضی مهندسی به جمعبندی خوبی از مطالب نیز دست یابند و حدودا 17 ساعت هم صرف حل تمامی تست‌های کنکور ارشد برق از سال 67 تا 96 شده است.

شایان ذکر است مبحث ” روش انتگرال گیری جزء به جزء ” از درس ریاضی عمومی در ابتدا این فیلم و جزوه تدریس میشود.

فصل ۱ پیش نیازها و مفاهیم اولیه
1
بخش ۱ فصل ۱ (نمایش رایگان)
00:50:08 ویدئو

پیش نیازها و مفاهیم اولیه،آموزش انتگرال گیری جزء به جزء،شناخت هارمونیک های مثلثاتی و…

2
بخش 2 فصل ۱ (نمایش رایگان)
01:43:16 ویدئو

جزوات
4
جزوه فصل ۱ (نمایش رایگان)
ویدئو

پیش نیازها و مفاهیم اولیه،آموزش انتگرال گیری جزء به جزء،شناخت هارمونیک های مثلثاتی و…

5
جزوه فصل 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

تبدیل فوریه و انتگرال فوریه

6
جزوه فصل 3 (نمایش رایگان)
ویدئو

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی PDE

7
جزوه فصل 4 (نمایش رایگان)
ویدئو

اعداد مختلط ، توابع مختلط ، توابع همساز و معادلات کوشی ریمان

8
جزوه فصل 5 (نمایش رایگان)
ویدئو

نگاشت

9
جزوه فصل 6 (نمایش رایگان)
ویدئو

سری مختلط

10
جزوه فصل 7 (نمایش رایگان)
ویدئو

انتگرال مختلط

فیلم سایر فصل‌ها
فیلم فصل‌های ۲ ، ۳ ،۶ و ۷
فایل

فیلم فصل 4 و 5
فایل

دوره های استاد