فیلم نکته و تست الکترومغناطیس ویژه ارشد و دکتری

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در فیلم  نکته و تست الکترو مغناطیس با تدریس دکتر شفیعی تمامی نکات لازم برای کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دکتری تدریس شده و تمامی تست های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق از سال 67 تا 96 ( بیش از 420 تست ) به صورت طبقه بندی شده پاسخ داده شده  ( حل 420 تست در این فیلم سند کامل بودن نکات این فیلم میباشد.)

این فیلم مناسب آن دسته از داوطلبین کنکور کارشناسی ازشد و دکتری است که این درس را مطالعه نکرده اند و قصد کسب درصد متوسط از این درس با صرف کمترین وقت ( 35 ساعت که نیمی از جلسات بدون قفل گذاری قابل استفاده است) و هزینه را دارند است و البته دانشجویانی که قصد دارند بعد از مطالعه این درس به یک جمعبندی خوب و کسب درصد عالی دست یابند.

پیشنیازها،مفاهیم اولیه و محاسبه میدان الکتریکی و مغناطیسی
نظریه پتانسیل‌ها
6
جزوه فصل 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

دانلود فیلم فصل 2-3-4 و ۵ (این بخش نیاز به سریال فعالسازی دارد)
فایل

خواص هادیها و روش تصاویر
8
جزوه فصل 3 (نمایش رایگان)
ویدئو

قطبی شدگی و مغناطیس شدگی
9
جزوه فصل 4 (نمایش رایگان)
ویدئو

شرایط مرزی
10
جزوه فصل 5 (نمایش رایگان)
ویدئو

خازن،مقاومت و اندوکتانس
11
جزوه فصل 6 (نمایش رایگان)
ویدئو

دانلود فیلم فصل 6 و 7
فایل

بخش 3 فصل 6
01:49:12 ویدئو

بخش 4 فصل 6
01:57:32 ویدئو

بخش 5 فصل 6
01:51:40 ویدئو

نیرو و انرژی
16
جزوه فصل 7 (نمایش رایگان)
ویدئو

بخش 4 فصل 7
01:55:44 ویدئو

بخش 5 فصل 7
01:45:49 ویدئو

دوره های استاد