فیلم حل 8 سال اخیر سیگنال ارشد بیوالکتریک وزارت بهداشت

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

فیلم کارگاه یک روزه حل سوالات 8 سال اخیر (سال 91 تا 99) سیگنالها و سیستمها رشته مهندسی پزشکی از آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت.

بهتربن مرجع برای هر آزمون سوالات آزمون های سنوات قبل آن آزمون میباشد لذا با توجه به اینکه پاسخ تشریحی سوالات رشته مهندسی پزشکی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به صورت منسجم و قابل استناد موجود نبود,تصمیم گرفته شد حل سوالات در کلاس آنلاین انجام شود لدا با توجه به تعاملی بودن کلاس تمامی نکات مربوط به هر سوال بیان خواهد شد و برای داوطلبین این آزمون فرصت مناسبی است تا با صرف یک روز تمامی سوالات 8 سال اخیر سیگنالها و سیستمها را تحلیل نمایند.

حل تشریحی سیگنال مهندسی پزشکی وزارت بهداشت 91-92
01:26:05 ویدئو

حل تشریحی سیگنال مهندسی پزشکی وزارت بهداشت 92-93
01:04:05 ویدئو

حل تشریحی سیگنال مهندسی پزشکی وزارت بهداشت 94-95
01:47:41 ویدئو

حل تشریحی سیگنال مهندسی پزشکی وزارت بهداشت 95-96
01:45:22 ویدئو

حل تشریحی سیگنال مهندسی پزشکی وزارت بهداشت 96-97
01:43:29 ویدئو

حل تشریحی سیگنال مهندسی پزشکی وزارت بهداشت 97-98
01:43:29 ویدئو

فایل سوال سیگنال 91-92
فایل

فایل سوال سیگنال 92-93
فایل

فایل سوال سیگنال 93-94
فایل

فایل سوال سیگنال 94-95
فایل

فایل سوال سیگنال 95-96
فایل

فایل سوال سیگنال 96-97
فایل

فایل سوال سیگنال 97-98
فایل

سیگنال وزارت بهداشت 98-99
01:19:28 ویدئو

لینک ورود به کلاس آنلاین (به صورت میهمان وارد شوید)

دوره های استاد