فیلم آموزش دینامیک

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دینامیک

دینامیک اصول و مبانی مکانیک مهندسی و شاخه‌ای مهم از علم مکانیک است که برای تمامی دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی به ویژه مهندسی مکانیک،مهندسی هوافضا،مهندسی عمران،مهندسی معدن،مهندسی کشاورزی و …از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مبانی بسیاری از طراحی‌های مهندسی مکانیک را شامل میشود.

در این درس با استفاده از آنالیز برداری به تجزیه و تحلیل حرکت دینامیکی و با استفاده از مفاهیم اولیه و اساسی حرکت مانند قوانین نیوتن به بررسی سینماتیک و سینتیک ذرات پرداخته میشود. در فصول اولیه حرکت ذرات بررسی میشود و در فصول بعدی حرکت اجسام صلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش نیاز این درس، درس استاتیک می‌باشد که به بررسی تعادل استاتیکی ذرات(شتاب و سرعت برابر صفر) میپردازد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی:

فصل 1  مقدمه‌ای بر دینامیک
فصل 2  سینماتیک ذرات
فصل 3  سینتیک ذرات
فصل 4  سینتیک سیستم ذرات
فصل 5  سینماتیک اجسام صلب در صفحه
فصل 6  سینتیک اجسام صلب در صفحه

این فیلم فقط بر روی یک کامپیوتر قابل اجراست و با خرید این دوره میتوانید از کلاس های رفع اشکال آنلاین به صورت رایگان استفاده  نمایید.

فصل اول این دوره آموزشی را رایگان مشاهده نمایید.

فصل 1 (مقدمه‌ای بر دینامیک)
1
فصل اول (نمایش رایگان)
00:18:45 ویدئو

جزوه فصل ۱
فایل

فصل 2 (سینماتیک ذرات)
3
بخش ۱ فصل 2 (نمایش رایگان)
00:52:04 ویدئو

4
بخش 2 فصل 2 (نمایش رایگان)
00:42:33 ویدئو

5
بخش 3 فصل 2 (نمایش رایگان)
00:39:53 ویدئو

6
بخش 4 فصل 2 (نمایش رایگان)
00:50:56 ویدئو

7
بخش 5 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:00:23 ویدئو

جزوه فصل ۲
فایل

فصل 3 سینتیک ذرات
جزوه فصل 3
فایل

بخش 1 فصل 3
00:48:44 ویدئو

بخش 2 فصل 3
00:44:43 ویدئو

بخش 3 فصل 3
01:00:53 ویدئو

بخش 4 فصل 3
01:05:22 ویدئو

بخش 5 فصل 3
01:10:50 ویدئو

فصل 4: سینتیک سیستمی از ذرات
بخش 1 فصل 4
01:01:25 ویدئو

بخش 2 فصل 4
00:46:13 ویدئو

جزوه فصل 4
فایل

فصل 5: سینماتیک صفحه ای اجسام صلب
بخش 1 فصل 5
00:41:46 ویدئو

بخش 2 فصل 5
00:52:04 ویدئو

جزوه فصل پنجم
فایل

فصل 6 (سینتیک صفحه‌ای اجسام صلب)
بخش 1 فصل 6
01:07:10 ویدئو

بخش 2 فصل 6
00:52:09 ویدئو

بخش 3 فصل 6
00:29:03 ویدئو

بخش 4 فصل 6
00:17:53 ویدئو

جزوه فصل 6
فایل