فیلم آموزش استاتیک

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

درس استاتیک یکی از دروس پایه ای رشته مکانیک و سایر رشته های مرتبط هست. پایه و اساس این درس قوانین نیوتن است که به ما کمک می کند مسائل را با استفاده از ابزارهایی که در این درس آشنا خواهیم شد، تحلیل کنیم. اجسام مورد بررسی در استاتیک صلب و بدون حرکت در نظر گرفته می شود. از مهمترین مباحث این درس؛ بحث تعادل می باشد که ما در درس اول مورد بررسی قرار خواهیم داد که قوی ترین ابزار ما برای تحلیل سازه ها می باشد. سازه های مورد بررسی در درس استاتیک می توان به خرپا ها، قاب و ماشین ها، تیر، کابل اشاره کرد که با استفاده از ابزارهای در دست از قبیل (روابط تعادل، نیروی اصطکاک، روش کار مجازی) در شرایط مورد نظر خود قادر به حل مسائل مهندسی خواهیم بود. از دیگر مباحث مهم، می توان به خواص سطوح (که در فصل ششم مورد بررسی قرار می گیرد) اشاره کرد که به معرفی مراکز سطح، گشتاور های اول و دوم برای اشکال منظم و غیر منظم، ممان اینرسی حول محورها و موارد دیگر می پردازد که از دیگر ابزارهای مهم ما برای حل مسائل مهندسی می باشند. درس استاتیک جزء درس پایه برای فراگیری دروس دینامیک، مقاومت مصالح و مکانیک سیالات در رشته مهندسی مکانیک می باشد.

این فیلم آموزشی برای دانشجویان رشته های عمران-مکانیک – هوافضا مناسب است.
سوالات این درس نیز معمولا 7 تا از سوالات باکس جامدات را تشکیل می دهد. پس از مطالعه مطالب این آموزش به راحتی قادر خواهید بود تا به تمامی سوالات مطرح شده پاسخ درست دهید. در طول فیلم سوالات چند سال اخیر این درس از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک حل شده.

سرفصل‌های درس استاتیک:

فصل 1     مفاهیم اولیه نیرو-تعادل نقطه مادی
فصل 2     تعادل جسم صلب
فصل 3     خرپا
فصل 4     قاب ها و ماشین ها
فصل 5     مرکز سطح
فصل 6     تحلیل تیرها
فصل 7     تحلیل کابلها
فصل 8     اصطکاک
فصل 9     ممان اینرسی
فصل 10   کار مجازی و پایداری

این فیلم فقط بر روی یک کامپیوتر قابل اجراست .

فصل 1 (مقدمه و تعادل ذره)
1
فصل 1 (نمایش رایگان)
01:01:56 ویدئو

جزوه فصل 1
فایل

فصل 2 (تعادل جسم صلب)
4
فصل ۲ (نمایش رایگان)
01:53:39 ویدئو

جزوه فصل 2
فایل

فصل 3 (تحلیل خرپا)
فصل ۳
01:10:58 ویدئو

جزوه فصل ۳
فایل

فصل 4 (تحلیل قاب)
جزوه فصل 4
فایل

فیلم فصل 4
فایل

فصل 5 (مرکز سطح)
جزوه فصل 5
فایل

فیلم فصل 5
فایل

فصل 6 (تحلیل تیرها)
جزوه فصل 6
فایل

فیلم فصل 6
فایل

فصل 7 (تحلیل کابل‌ها)
جزوه فصل 7
فایل

فیلم فصل 7
فایل

فصل 8 (اصطکاک)
جزوه فصل 8
فایل

فیلم فصل 8
فایل

فصل 9 (ممان اینرسی)
جزوه فصل 9
فایل

فیلم فصل 9
فایل

فصل 10 (کار مجازی)
جزوه فصل 10
فایل

فیلم فصل 10
فایل