فیلم آموزش آمار و احتمال مهندسی ویژه کنکور ارشد

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

برای مشاهده فیلم‌های مربوط به کلاس آنلاین به تب “برنامه تحصیلی” از قسمت فوق مراجعه کنید.

در چند سال اخیر 2 تست از 12 تست مجموعه ریاضیات به درس آمار و احتمال اختصاص داشت ولی از سال 95 تعداد 5 تست از 15 تست مجموعه ریاضیات به این درس اختصاص داده شده که تعداد 3 تست از این 5 تست حتی با معلومات دوره دبیرستان قایل حل بود (حل تشریحی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 96 را مشاهده نمایید).

لذا با توجه به کم حجم بودن این درس و ضریب 3 در تمامی گرایش های مهندسی برق مطالعه این درس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در چند سال اخیر سوالات مطرح شده در درس آمار و احتمال روند تکراری داشته با حل سوالات 10 سال اخیر به راحتی میتوان سوالات مربوطه را حل نمود. یکی از سوالات مطرح شده در این درس معمولا مرتبط با حساب احتمالات میباشد که حتی با معلومات دوره دبیرستان نیز قابل حل است.برای حل سوال مرتبط با توزیع احتمال دو بعدی معلومات ریاضی در حد محاسبه انتگرالهای دوگانه خیلی ساده مورد نیاز است.

هدف اصلی این فیلم آموزشی شبیه سازی یک کلاس حضوری است و مشاهده این فیلم شما را از مطالعه هر منبع دیگری برای این درس در کنکور کارشناسی ارشد بی نیاز میکند.

در طول فیلم 68 تست از کنکور کارشناسی ارشد نقد و بررسی شده و پاسخ داده میشود که در هیچ کلاس حضوری امکان حل این تعداد تست وجود ندارد.

دوستانی که فیلم آموزشی آمار و احتمال را خریداری کرده اند و یا قصد خرید این فیلم را دارند میتوانند از فیلم نکته و تست کلاس حضوری نیز به صورت رایگان استفاده کنند.

با خرید این فیلم اموزشی میتوانید در کلاس رفع اشکال آنلاین به صورت رایگان شرکت کنید.

استفاده از این کلاس انلاین بسیار ساده بوده و با کامپیوتر و هر دستگاه اندریدی امکان پذیر است.

بخش رایگان فیلم اصلی
بخش ۳ تا ۹ فیلم اصلی
با دیدن این بخش فیلم اصلی کامل میشود
فایل

فیلم های کلاس آنلاین آمار
جزوه کلاس آنلاین آمار
فایل

6
بخش ۱ آنلاین (نمایش رایگان)
01:42:30 ویدئو

7
بخش 2 آنلاین (نمایش رایگان)
01:11:05 ویدئو

بخش 3 آنلاین
01:29:22 ویدئو

بخش 4 آنلاین
00:33:55 ویدئو

بخش 5 آنلاین
02:26:39 ویدئو

بخش 6 آنلاین
01:35:52 ویدئو

بخش 7 آنلاین
01:00:18 ویدئو

13
بخش 8 آنلاین (نمایش رایگان)
01:42:57 ویدئو

بخش 9 آنلاین
01:55:35 ویدئو

بخش 10 آنلاین
01:08:42 ویدئو

بخش 11 آنلاین
01:04:35 ویدئو

بخش 12 آنلاین
01:39:28 ویدئو

بخش 13 آنلاین (بخش آخر)
02:06:14 ویدئو

دوره های استاد