آزمون دکتری

این صفحه در حال به روز رسانی میباشد

حل تشریحی و تحلیل سوالات دکتری برق 99

حل تشریحی مدارهای الکتریکی 1و2 دکتری برق 99

پخش ویدیو

حل تشریحی ریاضیات مهندسی دکتری برق 99

پخش ویدیو

حل تشریحی سیگنالها و سیستمها دکتری برق 99

پخش ویدیو

حل تشریحی الکتر.مغناطیس دکتری برق 99

پخش ویدیو

حل تشریحی ماشین‌های الکتریکی 2 دکتری برق 99

حل تشریحی تحلیل سیستم‌های انرژی دکتری برق 99