کارشناسی ارشد

این صفحه در حال به روز رسانی میباشد

اکثر حل های انجام شده بلافاصله بعد از برگزاری کنکور و قبل از انتشار کلید توسط سازمان سنجش انجام شده

پاسخ تشریحی ارشد برق 99

پاسخ تشریحی ارشد برق 98

پاسخ تشریحی مدارهای الکتریکی 1و2 ارشد برق 98

پاسخ تشریحی ریاضی مهندسی ارشد برق 98

 

پاسخ تشریحی سیگنالها و سیستمها ارشد برق 98

پاسخ تشریحی ارشد برق 97

پاسخ تشریحی ریاضی مهندسی ارشد برق 97 از دقیقه 70 به بعد مربوط به ارشد 97 میباشذ

پاسخ تشریحی سیگنالها و سیستمها ارشد برق 97